Lựa chọn chính sách kế toán nhằm thực hiện hành vi điều chỉnh lợi nhuận trong các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Hoàng Hải Yến, Võ Văn Nhị

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 657.7 Accounting for specific phases of business activity

Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH 2016

Mô tả vật lý: 82tr. ; , 30cm

Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

ID: 110592

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
9E
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 657.700
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH