Bài tập đại số tuyến tính và hình học giải tích
 1 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 5

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 512.14 Algebra and analytic geometry

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Đại học Quốc gia, 2004, In lần thứ 4

Mô tả vật lý: 381tr. ; , 21cm

Ngôn ngữ:


Đại số học-- Đại số tuyến tính -- Bài tập; Hình học giải tích -- Bài tập; Mathematics -- Linear algebra

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
17B
Sai Gon Campus
5C
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 512.140


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH