Analytical report on Human Resource Department of Sai Gon Dan Tri Education Company
 1 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 5

Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

ISBN:  


Thông tin xuất bản: TP.HCM :HUTECH 2016,

Mô tả vật lý: 109tr. ; , 30cm

Ngôn ngữ:


Chưa có video
Cuốn này đang trưng bày tại:
- OUM & Lincoln & Lv Ths trường ĐH khác
Dãy kệ:12G-Thư viện E3


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH