Sổ tay pháp luật dành cho cán bộ công chức
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 342.068 Officials and employees

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Lao Động, 2001,

Mô tả vật lý: 586tr. ; , 20cm

Ngôn ngữ:


Công chức -- Luật và pháp chế ; Việt Nam

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
9D
Sai Gon Campus
4B
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 342.068


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH