Thiết kế đường ô tô . Tập 4. Khảo sát thiết kế đường ô tô
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 625.725 Design

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Giáo dục, 2005, Tái bản lần thứ 2

Mô tả vật lý: 304tr. ; , 27cm

Ngôn ngữ:


Đường -- Thiết kế và xây dựng; Đường (Xây dựng)-- Đường ô tô -- Khỏa sát

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
8G
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 625.725


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH