Thiết kế đường ô tô . Tập II
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 625.725 Design

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Giao thôn g vận tải, 2007,

Mô tả vật lý: 223tr. ; , 27cm

Ngôn ngữ:


Đường (Xây dựng) -- Thiết kế và xây dựng; Đường ô tô-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
8G
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 625.725


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH