Lập và thẩm định dự án đầu tư xây dựng
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 690.0684 Buildings

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Xây dựng, 2011, Tái bản

Mô tả vật lý: 267tr. ; , 27cm

Ngôn ngữ:


Dự án xây dựng-- Quản lý dự án xây dựng-- Thẩm định dự án đầu tư-- Xây dựng -- Dự án đầu tư ; Thẩm định

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
30C
Sai Gon Campus
10I
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 690.068


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH