Văn hóa cộng đồng Kinh tộc ở Kinh Đảo (Đông Hưng, Quảng Tây, Trung Quốc)

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  9786047010622

Ký hiệu phân loại: 306.09597

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Văn hóa dân tộc, 2016,

Mô tả vật lý: 464tr. ; , 22cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 111023

Kinh (Dân tộc Việt Nam) ; Điều kiện kinh tế; Đời sống xã hội và tập quán; Kinh Đảo (Trung Quốc) ; Văn hóa dân gian; Văn hóa dân gian ; Việt Nam;

DÃY KỆ
05D
Thư viện ĐBPhủ
*Ký hiệu xếp giá:  306.095
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn