Kế toán tài chính phần 3

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 657

Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech, 2015,

Mô tả vật lý: 140tr . ; , 25cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 111118

Kế toán;

DÃY KỆ
24B
Thư viện ĐBPhủ
Thư viện Quận 9
12D
*Ký hiệu xếp giá:  657.000
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn