Công nghệ thông tin định hướng học tập, nghiên cứu và phát triển nghề nghiệp
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  9786048217686

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Xây dựng, 2016,

Mô tả vật lý: 126tr. ; , 24cm

Ngôn ngữ:


Computer science-- Công nghệ thông tin-- Khoa học máy tính-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
2A
Thư viện AB
1B
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 004.000


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH