Nguyên lí thiết kế kiến trúc
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ISBN:  9786048206130

Ký hiệu phân loại: 720.1 Philosophy and theory

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Xây Dựng, 2015, Tái bản

Mô tả vật lý: 243 tr. ; , 30cm

Ngôn ngữ:


Kiến trúc-- Kiến trúc -- Nguyên lí thiết kế

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
30E
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 720.100


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH