Kết cấu bê tông ứng suất trước chỉ dẫn thiết kế theo TCXDVN 356:2005
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  


Thông tin xuất bản: Hà Nội :Xây dựng, 2013, Tái bản

Mô tả vật lý: 287tr. ; , 27cm

Ngôn ngữ:


Kết cấu bê tông cốt thép -- Tiêu chuẩn; Tiêu chuẩn xây dựng

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
22D
Sai Gon Campus
8F
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 624.183


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH