Địa chất công trình
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  9786048206192

Ký hiệu phân loại: 624.151 Engineering geology

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Xâu dựng, 2015, Tái bản

Mô tả vật lý: 287tr. ; , 27cm

Ngôn ngữ:


Địa chất công trình-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 6
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
22C
Sai Gon Campus
8C
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 624.151


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH