Thư tín thương mại tiếng Anh.

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 428.02465

Thông tin xuất bản: TP.HCM :Kinh tế TP.HCM : Hutech, 2016,

Mô tả vật lý: 159tr. ; , 25cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 111252

;

DÃY KỆ
15E
Thư viện ĐBPhủ
Thư viện Quận 9
5A
*Ký hiệu xếp giá:  428.024
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 14
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn