Schaum's outline of theory and problems of differential and integral calculus
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ISBN:  0070026629

Ký hiệu phân loại: 515 Analysis

Thông tin xuất bản: New York :McGraw-Hill, 1990, 3rd ed.

Mô tả vật lý: 484 p. :, ill. ;, 28 cm.

Ngôn ngữ:


Calculus-- Outlines, syllabi, etc.; Calculus-- Problems, exercises, etc.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH