2003 annual review of development effectiveness [electronic resource] : the effectiveness of bank support for policy reform.

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 082135938X

Ký hiệu phân loại: 332.1532 Banks

Thông tin xuất bản: Washington, D.C. : World Bank, 2004

Mô tả vật lý: xiii, 103 p. : , ill.

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 111299

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH