Global economic prospects : managing the next wave of globalization, 2007.

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Richard S Newfarmer

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0821367277

ISBN-13: 978-0821367278

Ký hiệu phân loại: 330.9 Economic situation and conditions

Thông tin xuất bản: Washington, DC : International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, 2007

Mô tả vật lý: xxvii, 180 p. : , ill. ; , 27 cm.

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 111385

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH