Accelerating the education sector response to HIV : five years of experience from Sub-Saharan Africa

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Donald A. P Bundy

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0821379321

ISBN-13: 978-0821379325

Ký hiệu phân loại: 362.196 Social welfare problems and services

Thông tin xuất bản: Washington, DC : World Bank, 2010

Mô tả vật lý: xxxiv, 93 p. : , ill. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 111394

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH