Informe Anual 2013 del Banco Mundial [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0821399446

ISBN-13: 978-0821399446

Ký hiệu phân loại: 332.1532 Banks

Thông tin xuất bản: [S.l.] : The World Bank, 2013.

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 111408

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH