Macs for dummies, 14th edition
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Edward C Baig, ,

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  9781119239611

Ký hiệu phân loại: 004.165 Specific microcomputers

Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN :John Wiley and Sons, 2016., 14th edition.

Mô tả vật lý: pages cm

Ngôn ngữ:


Macintosh (Computer)-- Macintosh (Computer) -- fast ; (OCoLC)fst01005130; Macintosh (Computer) -- sears

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH