Building hybrid Android apps with Java and JavaScript
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  9781449361914

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: Beijing :O'Reilly, 2013, First edition.

Mô tả vật lý: xii, 140 pages : , illustrations ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:

ID: 111454
1. Android (Electronic resource)
  - Application software
  - Development. ; JavaScript (Computer program language)
  - Mobile computing. -1. Android (Electronic resource)
  - Application software
  - Development.
2. JavaScript (Computer program language)
  - Mobile computing. -
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH