Accelerating health reforms through collective action :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  1464802874 (paper)

Ký hiệu phân loại: 362.1

Thông tin xuất bản: Washington, DC :World Bank Group, [2014],

Mô tả vật lý: xvii, 119 pages : , illustrations ; , 26 cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 111472

Health care reform ; Medical policy ; Pharmaceutical policy ; Africa, East.; Health care reform. ; (OCoLC)fst00952850; Medical policy. ; (OCoLC)fst01014505; Pharmaceutical policy. ; fast ; (OCoLC)fst01060194; Health Care Reform ; organization & administration ; Africa, Eastern.; Organizational Case Studies ; Public-Private Sector Partnerships ;

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn