World Bank Annual Report 2015 [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1464805741

ISBN-13: 978-1464805745

Ký hiệu phân loại: 332.1532 Banks

Thông tin xuất bản: [S.l.] : [s.n.], 2015.

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 111490

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH