Getting the Full Picture on Public Officials: A How-to Guide for Effective Financial Disclosure.
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: ,

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  9781464809538


Thông tin xuất bản: [Place of publication not identified] :World Bank Publications : World Bank Publications, 2017.,

Mô tả vật lý: 1 online resource.

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH