Children with disabilities

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Mark L Batshaw, Gaetano R Lotrecchiano, Nancy J Roizen

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 159857194X

ISBN-13: 978-1598571943

Ký hiệu phân loại: 618.92 Pediatrics

Thông tin xuất bản: Baltimore : Paul H. Brookes Pub., 2013

Mô tả vật lý: xxxv, 868 p. : , ill. ; , 26 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 111532

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH