Junior's home cooking : over 100 recipes for classic comfort food

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Beth Allen, Alan Rosen

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1600859038

Ký hiệu phân loại: 641.3 Food

Thông tin xuất bản: Newtown, CT : The Taunton Press, 2013

Mô tả vật lý: 268 pages : , color illustrations ; , 24 cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 111533

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH