Văn hóa hôn nhân và gia đình trong tục ngữ - ca dao Việt Nam
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  9786045370629

Ký hiệu phân loại: 398.209597 Folk literature

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Hội nhà văn Việt Nam, 2016,

Mô tả vật lý: 303tr. ; , 22cm

Ngôn ngữ:


Văn hóa dân gian -- Việt Nam; Văn học dân gian -- Việt Nam

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
15A
Thư viện AB
Ký hiệu xếp giá: 398.209


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH