Microbiology : an introduction

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Christine L Case, Berdell R Funke, Gerard J Tortora

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0321796675

Ký hiệu phân loại: 579 Microorganisms, fungi, algae

Thông tin xuất bản: : Benjamin Cummings, 2013

Mô tả vật lý: tr. ; , cm

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 111660

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH