A course in English language teaching
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Penny Ur, ,

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ISBN:  9781107684676


Thông tin xuất bản: UK :Cambridge University Press, 2012,

Mô tả vật lý: 325 tr. ; , 27cm

Ngôn ngữ:


English language-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 5
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
15E
Thư viện AB
4I
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 428.000


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH