Giáo dục thể chất bóng chuyền

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Trung tâm Giáo dục thể chất

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 796.325 Volleyball

Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH 2015

Mô tả vật lý: 64tr. ; , 25cm

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ID: 111886

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
31D
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 796.325
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH