Giáo dục thể chất bóng chuyền
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 796.325 Volleyball

Thông tin xuất bản: TP.HCM :HUTECH 2015,

Mô tả vật lý: 64tr. ; , 25cm

Ngôn ngữ:


Bóng chuyền-- Giáo dục thể chất-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
31D
Thư viện AB
Ký hiệu xếp giá: 796.325


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH