Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 335.4 Marxian systems

Thông tin xuất bản: TP.HCM :HUTECH 2015,

Mô tả vật lý: 94tr. ; , 25cm

Ngôn ngữ:


Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 13
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
8A
Thư viện AB
3I
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 335.400


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH