Kỹ năng thuyết trình và tìm việc
 3 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 3

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 650.1 Personal success in business

Thông tin xuất bản: TP.HCM :HUTECH 2016,

Mô tả vật lý: 84tr. ; , 25cm

Ngôn ngữ:


Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 9
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
24B
Thư viện AB
9C
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 650.100


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH