Giáo dục thể chất Vovinam
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 796.8 Combat sports

Thông tin xuất bản: TP.HCM :HUTECH 2015,

Mô tả vật lý: 88tr. ; , 25cm

Ngôn ngữ:

ID: 111986
Giáo dục thể chất
  - Vovinam
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
31D
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 796.800


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH