Các nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn chính sách kế toán của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bình Phước

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 657

Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech , 2016,

Mô tả vật lý: 79tr ; , 30 cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 112013

;

DÃY KỆ
24B
Thư viện ĐBPhủ
*Ký hiệu xếp giá:  657
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn