Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến môi trường xanh trong quá trình thực hiện các dự án xây dựng nhà ở trên địa bàn Quận 2
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 690.0286 Buildings

Thông tin xuất bản: TP.HCM :HUTECH 2016,

Mô tả vật lý: 91tr ; , 30 cm

Ngôn ngữ:


Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
10I
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 690.028


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH