Quản trị nguồn nhân lực tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh: thực trạng và giải pháp

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 658.3

Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech, 2016,

Mô tả vật lý: tr. ; , cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 112076


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH