Developing courses in English for specific purposes

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Helen Basturkmen

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 023022797X

ISBN-10: 0230227988

ISBN-13: 978-0230227972

ISBN-13: 978-0230227989

Ký hiệu phân loại: 428.0071 Standard English usage (Prescriptive linguistics) Applied linguistics

Thông tin xuất bản: Houndmills, Basingstoke, Hampshire ; New York, NY : Palgrave Macmillan, 2010

Mô tả vật lý: xiv, 157 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 112112

Includes bibliographical references (p. 146-151) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH