Ideas and options in English for specific purposes
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ISBN:  0805844171


Thông tin xuất bản: Mahwah, N.J. :Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, 2006,

Mô tả vật lý: xi, 186 p. : , ill. ; , 23 cm.

Ngôn ngữ:


English language -- Business English ; Study and teaching (Higher); English language -- Study and teaching (Higher) ; Foreign speakers.; English language -- Technical English ; Study and teaching (Higher)

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH