Ideas and options in English for specific purposes

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Helen Basturkmen

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0805844171

ISBN-10: 080584418X

Ký hiệu phân loại: 428 Standard English usage (Prescriptive linguistics) Applied linguistics

Thông tin xuất bản: Mahwah, N.J. : Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, 2006

Mô tả vật lý: xi, 186 p. : , ill. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 112113

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH