Critical English for academic purposes : theory, politics, and practice
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Sarah Benesch, ,

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ISBN:  0805834338


Thông tin xuất bản: Mahwah, N.J. :L. Erlbaum Associates, 2001,

Mô tả vật lý: xxi, 161 p. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


Academic writing -- Study and teaching.; Critical thinking -- Study and teaching.; English language -- Rhetoric ; Study and teaching.; English language -- Study and teaching ; Foreign speakers.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH