Các lý thuyết xã hội học hiện đại
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 301.01 Sociology and anthropology

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Thế Giới, 1999, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 420 tr. ; , 21 cm

Ngôn ngữ:


Xã hội học hiện đại -- Lý thuyết

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
4C
Sai Gon Campus
3A
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 301.010


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH