Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành áp dụng 01-07-2015
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  9786048681562

Ký hiệu phân loại: 346.07 Commercial law

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Hồng Đức, 2016,

Mô tả vật lý: 347tr. ; , 21cm

Ngôn ngữ:


Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
11B
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 346.070


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH