Luận giải về luật doanh nghiệp năm 2014 : 36 kế sách pháp lý của doanh nghiệp
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  9786045726761

Ký hiệu phân loại: 346.07 Commercial law

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Chính trị quốc gia sự thật, 2017,

Mô tả vật lý: 483tr. ; , 20cm

Ngôn ngữ:


Doanh nghiệp, luật-

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
11B
Sai Gon Campus
4D
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 346.070


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH