Kết cấu bê tông cốt thép. tập 2 - Cấu kiện nhà cửa
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Võ Bá Tầm, ,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  9786047348268


Thông tin xuất bản: PT.HCM :Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 2016,

Mô tả vật lý: 583tr. ; , 23cm

Ngôn ngữ:


Bê tông cốt thép, Kết cấu -- Tiêu chuẩn Việt Nam 5574-2012; Cấu kiện nhà cửa-- Reinforced concrete -- Structures

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
22D
Sai Gon Campus
8F
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 624.183


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH