Kết cấu bê tông cốt thép. tập 2 - Cấu kiện nhà cửa

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Võ Bá Tầm

Ngôn ngữ: vie

ISBN-13: 978-6047348268

Ký hiệu phân loại: 624.18341 Structural engineering and underground construction

Thông tin xuất bản: PT.HCM : Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 2016

Mô tả vật lý: 583tr. ; , 23cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 112325

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
22D
Sai Gon Campus
8E
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 624.183
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH