Hướng dẫn giải bài tập cơ học kết cấu
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  9786047301126

Ký hiệu phân loại: 624.171 Structural analysis

Thông tin xuất bản: TP.HCM :Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 2011,

Mô tả vật lý: 130tr. ; , 27cm

Ngôn ngữ:


Cơ học -- Vấn đề, bài tập, vv.. ; Mechanics -- Problems, exercises, etc

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
22C
Sai Gon Campus
8D
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 624.171


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH