Giáo trình cầu bêtông cốt thép
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  9786047323029

Ký hiệu phân loại: 624.217 Iron and steel truss bridges

Thông tin xuất bản: TP.HCM :Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 2014, Tái bản lần thứ nhất

Mô tả vật lý: 339tr. ; , 27cm

Ngôn ngữ:


Cầu bêtông cốt thép -- Giáo trình

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 6
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
22D
Sai Gon Campus
8F
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 624.217


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH