Quản lý dự án

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  9786047333349

Ký hiệu phân loại: 690.0684

Thông tin xuất bản: TP.HCM :Đại học quốc gia TP.Hồ Chí Minh, 2015,

Mô tả vật lý: 162tr. ; , 24cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 112362

Quản lý dự án;

DÃY KỆ
29E
Thư viện AB
Thư viện E3
15C
*Ký hiệu xếp giá:  690.068
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn