Máy và thiết bị xây dựng
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  9786047331154


Thông tin xuất bản: TP.HCM :Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 2015,

Mô tả vật lý: 326tr. ; , 24cm

Ngôn ngữ:


Máy cơ giới-- Thiết bị xây dựng-

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
10I
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 690.028


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH