Thomas' calculus.
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: ,

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ISBN:  0321185587

Ký hiệu phân loại: 515 Analysis

Thông tin xuất bản: Boston ;London :Pearson Addison Wesley , 2005, 11th ed. /

Mô tả vật lý: 1 v. (various pagings) : , ill. (some col.) ; , 27 cm.

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH