Instant marketing for almost free : effective, low-cost results in weeks, days or hours
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  1402208243

Ký hiệu phân loại: 658.8 Management of marketing

Thông tin xuất bản: Naperville, Ill. :Sourcebooks, 2007,

Mô tả vật lý: vii, 264 p. ; , 23 cm.

Ngôn ngữ:

ID: 112531
Marketing.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH