Laser technology

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  9781420091717 (ebook : PDF)

Ký hiệu phân loại: 621.366

Thông tin xuất bản: Boca Raton :Taylor & Francis, 2010., 2nd ed.

Mô tả vật lý: 431 p.

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 112548

Lasers. -

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá:  TA1675
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn